Graag maken wij van uw feest een heerlijke herinnering.

Geeft u een feest dan kan u bij ons gratis glazen in bruikleen hebben.
Ook de flessen die niet geopend zijn kunnen terug gebracht worden.